Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "679"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/11/05"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/11/05"1. HG 835 25/10/2013

 HOTĂRÂRE nr. 835 din 25 octombrie 2013
privind suplimentarea pe anul 2013 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800" pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 20132. ORDIN 151 31/10/2013

 ORDIN nr. 151 din 31 octombrie 2013
pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 52/2012

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 20133. ORDIN 1348 28/10/2013

 ORDIN nr. 1.348 din 28 octombrie 2013
pentru completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 20134. LEGE 280 31/10/2013

 LEGE nr. 280 din 31 octombrie 2013
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 20135. DECRET 845 30/10/2013

 DECRET nr. 845 din 30 octombrie 2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 20136. LEGE 281 31/10/2013

 LEGE nr. 281 din 31 octombrie 2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 20137. DECRET 846 30/10/2013

 DECRET nr. 846 din 30 octombrie 2013
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 20138. ORDIN 3310 31/10/2013

 ORDIN nr. 3.310 din 31 octombrie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 20139. HOTARARE 52 24/10/2013

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 24 octombrie 2013
privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 2013

ACT ABROGAT10. NORMA 13 24/10/2013

 NORMĂ nr. 13 din 2013
referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 5 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 2013

ACT ABROGAT