Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "678"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/09/28"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/09/28"1. OUG 54 26/09/2012

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 26 septembrie 2012
privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 septembrie 20122. HG 950 26/09/2012

 HOTĂRÂRE nr. 950 din 26 septembrie 2012
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 septembrie 20123. ORDIN 219 28/09/2012

 ORDIN nr. 219 din 28 septembrie 2012
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 septembrie 20124. DECIZIE 364 10/09/2012

 DECIZIE nr. 364 din 10 septembrie 2012
privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

EMITENT: AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 septembrie 2012

ACT ABROGAT5. PROCEDURA 10/09/2012

 PROCEDURĂ DE AVIZARE din 10 septembrie 2012
pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

EMITENT: AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 septembrie 20126. HG 941 19/09/2012

 HOTĂRÂRE nr. 941 din 19 septembrie 2012
privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2012-31 martie 2013

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 septembrie 20127. PROGRAM 19/09/2012

 PROGRAM DE IARNĂ ÎN DOMENIUL ENERGETIC din 19 septembrie 2012
pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2012-31 martie 2013 - sinteză -

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 septembrie 2012