Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "67"

Data publicării de la (an/luna/zi): "1995/04/12"

Data publicării până la (an/luna/zi): "1995/04/12"1. ORDIN 1510 14/02/1995

 ORDIN nr. 1510 din 14 februarie 1995
privind "Prescripţiile tehnice pentru recipienţii fierbători din industria celulozei şi hârtiei", C24-94, cuprinse în anexa*) la prezentul ordin

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995

Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 1995

ACT ABROGAT2. ORDIN 1559 11/07/1994

 ORDIN nr. 1559 din 11 iulie 1994
privind aprobarea "Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, verificarea, montarea şi exploatarea dispozitivelor de siguranţă cu membrană de rupere", C22-94

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995

Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 1995

ACT ABROGAT3. HG 202 03/04/1995

 HOTĂRÎRE nr. 202 din 3 aprilie 1995
privind administrarea acordurilor comerciale şi de plăti, precum şi organizarea şi funcţionarea comisiei interdepartamentale instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995

Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 19954. HG 203 03/04/1995

 HOTĂRÎRE nr. 203 din 3 aprilie 1995
privind modul de organizare şi de participare la pregătirea persoanelor cu funcţii de conducere în sistemul autorităţilor administraţiei publice, a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice cu sarcini la mobilizare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pe linia apărării naţionale

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995

Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 1995

ACT ABROGAT5. HG 206 04/04/1995

 HOTĂRÎRE nr. 206 din 4 aprilie 1995
privind reorganizarea Institutului Superior de Informaţii în Institutul Naţional de Informaţii, în subordinea Serviciului Român de Informaţii

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995

Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 19956. HG 207 04/04/1995

 HOTĂRÎRE nr. 207 din 4 aprilie 1995
privind transmiterea, cu plata, a unui imobil situat în municipiul Timişoara, judeţul Timiş

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995

Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 19957. DECRET 42 04/04/1995

 DECRET nr. 42 din 4 aprilie 1995
privind recunoaşterea în funcţia de episcop al Bisericii Unitariene din România a Preasfinţiei Sale vicar-profesor de teologie dr. Erdo Janos

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995

Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 1995