Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "667"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/09/24"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/09/24"1. HG 932 12/09/2012

 HOTĂRÂRE nr. 932 din 12 septembrie 2012
privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia persoanei îndreptăţite, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 24 septembrie 20122. HG 934 12/09/2012

 HOTĂRÂRE nr. 934 din 12 septembrie 2012
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin schimbarea unităţii de administrare şi prin modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 24 septembrie 20123. ORDIN 3283 23/08/2012

 ORDIN nr. 3.283 din 23 august 2012
pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 24 octombrie 2012

ACT ABROGAT4. ORDIN 34 19/09/2012

 ORDIN nr. 34 din 19 septembrie 2012
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2010 privind aprobarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 10 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, şi a preţului de achiziţie a gazelor naturale livrate în excedent în Sistemul naţional de transport

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 24 septembrie 20125. ORDIN 868 07/09/2012

 ORDIN nr. 868 din 7 septembrie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 716/2009 privind aprobarea tarifelor şi a valorii cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 24 septembrie 20126. HG 902 01/09/2012

 HOTĂRÂRE nr. 902 din 1 septembrie 2012
privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 2010

ACT ABROGAT7. HG 917 05/09/2012

 HOTĂRÂRE nr. 917 din 5 septembrie 2012
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor delegate (UE) ale Comisiei nr. 1.059/2010, nr. 1.060/2010, nr. 1.061/2010, nr. 1.062/2010 şi nr. 626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic şi pentru abrogarea unor acte normative

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 04 octombrie 20128. HG 930 12/09/2012

 HOTĂRÂRE nr. 930 din 12 septembrie 2012
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii "Refacere zid de sprijin DN 15B km 2 + 800 stânga, km 3 + 750 stânga, 5 + 250 stânga", judeţul Neamţ

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 24 septembrie 20129. DECIZIE 372 14/09/2012

 DECIZIE nr. 372 din 14 septembrie 2012
privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 62/2012

EMITENT: AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 24 septembrie 201210. HG 927 12/09/2012

 HOTĂRÂRE nr. 927 din 12 septembrie 2012
pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 24 septembrie 2012