Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "665"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2004/07/23"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2004/07/23"1. HG 1116 15/07/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.116 din 15 iulie 2004
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2004, pentru reamenajarea spaţiilor din trei imobile destinate activităţii de emitere şi evidenţă a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor rutiere şi a paşapoartelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 iulie 20042. HG 1117 15/07/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.117 din 15 iulie 2004
privind transmiterea, fără plată, a unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în domeniul privat al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2004

ACT ABROGAT3. RECTIFICARE 12 23/06/2004

 RECTIFICARE nr. 12 din 23 iunie 2004
la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2004

EMITENT: REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 iulie 20044. ORDIN 188 16/07/2004

 ORDIN nr. 188 din 16 iulie 2004
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 217/2001 pentru aprobarea Normelor privind criteriile de clasificare a produselor folosite, destinate copiilor mai mici de 36 de luni

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 22 august 20045. ORDIN 497 13/07/2004

 ORDIN nr. 497 din 13 iulie 2004
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creşterea producţiei animaliere şi a efectivelor de animale, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 iulie 20046. ORDIN 820 24/06/2004

 ORDIN nr. 820 din 24 iunie 2004
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 iulie 20047. DECIZIE 313 09/07/2004

 DECIZIE nr. 313 din 9 iulie 2004
pentru completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 279/2004

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 iulie 20048. DECIZIE 318 12/07/2004

 DECIZIE nr. 318 din 12 iulie 2004
pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2004 privind medicamentele şi materialele sanitare destinate asigurării tratamentului, în spital şi în ambulatoriu, bolnavilor beneficiari ai subprogramelor de sănătate finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 iulie 20049. HG 1114 15/07/2004

 HOTĂRÂRE nr. 1.114 din 15 iulie 2004
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2004