Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "663"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/09/20"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/09/20"1. HG 926 12/09/2012

 HOTĂRÂRE nr. 926 din 12 septembrie 2012
privind aprobarea efectuării concedierilor colective, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi în anul 2012 la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Electrocentrale Deva" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 20 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 20122. HG 929 12/09/2012

 HOTĂRÂRE nr. 929 din 12 septembrie 2012
pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 20 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 20123. DECIZIE 476 19/09/2012

 DECIZIE nr. 476 din 19 septembrie 2012
privind constituirea Comitetului interministerial pentru rezolvarea problemelor referitoare la suprafeţele de teren afectate de calamităţi naturale în anul agricol 2008-2009

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 20 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 20124. ORDIN 209 12/09/2012

 ORDIN nr. 209 din 12 septembrie 2012
pentru nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" pe anul 2012

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 20 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 20125. ORDIN 3456 18/09/2012

 ORDIN nr. 3.456 din 18 septembrie 2012
pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 20 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2012

ACT ABROGAT