Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "661"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/09/19"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/09/19"1. ORDIN 3309 29/08/2012

 ORDIN nr. 3.309 din 29 august 2012
privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor de protecţie a plantelor în condiţii de siguranţă pentru mediu

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 20122. ORDIN 57 28/08/2012

 ORDIN nr. 57 din 28 august 2012
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 20123. DECIZIE 475 18/09/2012

 DECIZIE nr. 475 din 18 septembrie 2012
pentru numirea domnului Teodor Gheorghe Negruţ în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 20124. DECIZIE 474 18/09/2012

 DECIZIE nr. 474 din 18 septembrie 2012
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Groza Dumitra a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 20125. HG 924 12/09/2012

 HOTĂRÂRE nr. 924 din 12 septembrie 2012
pentru modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 20126. DECIZIE 473 18/09/2012

 DECIZIE nr. 473 din 18 septembrie 2012
privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 20127. HG 915 05/09/2012

 HOTĂRÂRE nr. 915 din 5 septembrie 2012
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 20128. HG 916 05/09/2012

 HOTĂRÂRE nr. 916 din 5 septembrie 2012
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2012 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 20129. OUG 50 12/09/2012

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 12 septembrie 2012
privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 2012