Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "653"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/09/16"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/09/16"1. HG 1065 10/09/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.065 din 10 septembrie 2008
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judeţul Timiş, pentru desfăşurarea unor activităţi de învăţământ şi social-culturale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 20082. ORDIN 432 26/08/2008

 ORDIN nr. 432 din 26 august 2008
privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 20083. ORDIN 1544 22/08/2008

 ORDIN nr. 1.544 din 22 august 2008
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 20084. ORDIN 1075 01/09/2008

 ORDIN nr. 1.075 din 1 septembrie 2008
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 20085. NORMA 22/08/2008

 NORME din 22 august 2008
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 20086. NORMA 01/09/2008

 NORME din 1 septembrie 2008
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 20087. HG 1062 10/09/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.062 din 10 septembrie 2008
privind recunoaşterea Asociaţiei Yacht Club Regal Român ca fiind de utilitate publică

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 20088. HG 1069 10/09/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 10 septembrie 2008
pentru completarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 20089. HG 1070 10/09/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.070 din 10 septembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 200810. HG 1071 10/09/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 10 septembrie 2008
pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 2008