Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "642"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/09/08"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/09/08"1. ORDIN 59 25/06/2008

 ORDIN nr. 59 din 25 iunie 2008
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.321/2006, al Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 280/2007, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 90/2007

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 20082. ORDIN 1492 28/08/2008

 ORDIN nr. 1.492 din 28 august 2008
privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat în perioada 26 octombrie - 4 noiembrie 2008 pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care funcţia respectivă nu a fost încadrată prin concurs

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 20083. ORDIN 1493 28/08/2008

 ORDIN nr. 1.493 din 28 august 2008
privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat în perioada 12-21 octombrie 2008 pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin concurs

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 20084. ORDIN 2467 20/08/2008

 ORDIN nr. 2.467 din 20 august 2008
pentru modificarea Procedurilor şi modalităţilor de reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% reţinut din sumele încasate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.259/2007

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 20085. ORDIN 412 19/08/2008

 ORDIN nr. 412 din 19 august 2008
privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă «e-creştere!», aferent proiectului «Economia bazată pe cunoaştere»", finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 20086. ORDIN 1002 19/05/2008

 ORDIN nr. 1.002 din 19 mai 2008
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.321/2006, al Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 280/2007, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 90/2007

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 20087. ORDIN 948 19/08/2008

 ORDIN nr. 948 din 19 august 2008
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.321/2006, al Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 280/2007, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 90/2007

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 20088. SCHEMA 19/08/2008

 SCHEMA din 19 august 2008
"Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă «e-creştere!», aferent proiectului «Economia bazată pe cunoaştere»", finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 20089. ORDIN 236 16/04/2008

 ORDIN nr. 236 din 16 aprilie 2008
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 200810. INSTRUCTIUNI 16/04/2008

 INSTRUCŢIUNI din 16 aprilie 2008
pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 2008