Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "64"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/01/30"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/01/30"1. ORDIN 6239 13/11/2012

 ORDIN nr. 6.239 din 13 noiembrie 2012
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 30 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 20132. ORDIN 7 18/01/2013

 ORDIN nr. 7 din 18 ianuarie 2013
pentru aprobarea unei licenţe de dare în administrare şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 431/2012 privind aprobarea unor licenţe de explorare

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 30 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 20133. DECIZIE 962 20/11/2012

 DECIZIE nr. 962 din 20 noiembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale art. 1, 7, 8 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 30 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 20134. DECIZIE 765 28/12/2012

 DECIZIE nr. 765 din 28 decembrie 2012
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale LOYAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 30 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 20135. DECIZIE 1009 27/11/2012

 DECIZIE nr. 1.009 din 27 noiembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II - art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 30 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 20136. ORDIN 2 23/01/2013

 ORDIN nr. 2 din 23 ianuarie 2013
privind aprobarea Regulamentului de autorizare a furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale în vederea accesului la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pe platforma comună, conform Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 30 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 20137. REGULAMENT 23/01/2013

 REGULAMENT din 23 ianuarie 2013
de autorizare a furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale în vederea accesului la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pe platforma comună, conform Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 30 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 20138. DECIZIE 1043 11/12/2012

 DECIZIE nr. 1.043 din 11 decembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 37 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 30 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 20139. METODOLOGIE 13/11/2012

 METODOLOGIE-CADRU*) din 13 noiembrie 2012
privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 bis din 30 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 201310. HOTARARE 27 23/01/2013

HOTĂRÂRE nr. 27 din 23 ianuarie 2013pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistenţa medicală pentru membrii forţelor armate şi dependenţii lor, semnat la Washington la 6 septembrie 2012

EMITENT
  • Guvernul
  • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 64 din 30 ianuarie 2013

    Data intrarii in vigoare: 30 ianuarie 2013