Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "636"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2007/09/17"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2007/09/17"



1. DECIZIE 375 14/08/2007

 DECIZIE nr. 375 din 14 august 2007
pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la contractele/declaraţiile de asigurare, precum şi orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE - CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2007



2. PROCEDURA 14/08/2007

 PROCEDURĂ din 14 august 2007
privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la contractele/declaraţiile de asigurare, precum şi orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE - CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2007



3. NORMA 29/08/2007

 NORME METODOLOGICE din 29 august 2007
de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2007



4. CIRCULARA 22 10/09/2007

 CIRCULARĂ nr. 22 din 10 septembrie 2007
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2007



5. CIRCULARA 23 13/09/2007

 CIRCULARĂ nr. 23 din 13 septembrie 2007
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2007

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2007



6. HG 1064 05/09/2007

 HOTĂRÂRE nr. 1.064 din 5 septembrie 2007
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitară a importurilor de huilă originară din ţări terţe

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2007

ACT ABROGAT



7. HG 1080 05/09/2007

 HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 5 septembrie 2007
privind modul de constituire şi gestionare a resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi dezafectării instalaţiilor nucleare şi radiologice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2007



8. HG 1081 05/09/2007

 HOTĂRÂRE nr. 1.081 din 5 septembrie 2007
privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile situate în municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2007



9. ORDIN 304 29/08/2007

 ORDIN nr. 304 din 29 august 2007
pentru aprobarea Ghidului privind protecţia preventivă a instalaţiilor nucleare

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 17 octombrie 2007



10. GHID 29/08/2007

 GHID din 29 august 2007
privind protecţia preventivă a instalaţiilor nucleare

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2007