Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "623"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/08/30"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/08/30"1. HG 868 23/08/2012

 HOTĂRÂRE nr. 868 din 23 august 2012
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 30 august 2012

Data intrarii in vigoare: 30 august 20122. ORDIN 3241 14/08/2012

 ORDIN nr. 3.241 din 14 august 2012
privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 30 august 2012

Data intrarii in vigoare: 30 august 2012

ACT ABROGAT3. DECIZIE 695 28/06/2012

 DECIZIE nr. 695 din 28 iunie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 22 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 30 august 2012

Data intrarii in vigoare: 30 august 20124. OG 20 23/08/2012

 ORDONANŢĂ nr. 20 din 23 august 2012
privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 30 august 2012

Data intrarii in vigoare: 02 septembrie 2012

ACT ABROGAT5. OG 21 23/08/2012

 ORDONANŢĂ nr. 21 din 23 august 2012
pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 30 august 2012

Data intrarii in vigoare: 02 septembrie 2012