Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "610"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/08/24"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/08/24"1. ORDIN 3240 14/08/2012

 ORDIN nr. 3.240 din 14 august 2012
pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri"

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012

Data intrarii in vigoare: 24 august 20122. ORDIN 4681 29/06/2012

 ORDIN nr. 4.681 din 29 iunie 2012
privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învăţământ profesional de 2 ani

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012

Data intrarii in vigoare: 24 august 20123. DECIZIE 450 24/08/2012

 DECIZIE nr. 450 din 24 august 2012
privind eliberarea domnului Adrian Gurău din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012

Data intrarii in vigoare: 24 august 20124. DECIZIE 451 24/08/2012

 DECIZIE nr. 451 din 24 august 2012
pentru numirea domnului Cătălin-Ştefăniţă Zisu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012

Data intrarii in vigoare: 24 august 20125. HOTARARE 21/02/2012

 HOTĂRÂRE din 21 februarie 2012
în Cauza S.C. Bartolo Prod Com - S.R.L. şi Botomei împotriva României, definitivă la 21 mai 2012

EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012

Data intrarii in vigoare: 24 august 20126. DECIZIE 708 05/07/2012

 DECIZIE nr. 708 din 5 iulie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în ansamblul său, şi, în mod special, ale art. 1 alin. (1) din aceeaşi lege

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012

Data intrarii in vigoare: 24 august 20127. ORDIN 5103 09/08/2012

 ORDIN nr. 5.103 din 9 august 2012
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, nr. 4.301/2012 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2012

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012

Data intrarii in vigoare: 24 august 20128. HG 785 25/07/2012

 HOTĂRÂRE nr. 785 din 25 iulie 2012
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012

Data intrarii in vigoare: 24 august 20129. ORDIN 373 14/08/2012

 ORDIN nr. 373 din 14 august 2012
pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri"

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012

Data intrarii in vigoare: 24 august 2012