Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "606"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2019/07/23"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2019/07/23"1. DECIZIE 318 21/05/2019

DECIZIA nr. 318 din 21 mai 2019referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 606 din 23 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2019  2. DECRET 618 22/07/2019

  DECRET nr. 618 din 22 iulie 2019privind conferirea titlului de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant"

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 606 din 23 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2019  3. DECRET 622 22/07/2019

  DECRET nr. 622 din 22 iulie 2019pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părţilor, la data de 14 octombrie 2016

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 606 din 23 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2019  4. HOTARARE 435 20/06/2019

  HOTĂRÂRE nr. 435 din 20 iunie 2019privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 606 din 23 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2019  5. HOTARARE 506 17/07/2019

  HOTĂRÂRE nr. 506 din 17 iulie 2019privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 606 din 23 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2019  6. ORDIN 638 02/07/2019

  ORDIN nr. 638 din 2 iulie 2019pentru modificarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.204/2010

  EMITENT
 • Ministerul Turismului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 606 din 23 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2019  7. ORDIN 1275 11/07/2019

  ORDIN nr. 1.275 din 11 iulie 2019pentru publicarea schimbului de scrisori de modificare a Memorandumului de înţelegere privind Sprijinul pentru implementarea proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg la 3 iunie 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 606 din 23 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2019  8. ORDIN 161 17/07/2019

  ORDIN nr. 161 din 17 iulie 2019pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 86/2019 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 606 din 23 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 01 august 2019  9. ORDIN 162 17/07/2019

  ORDIN nr. 162 din 17 iulie 2019pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 606 din 23 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 01 august 2019  10. ORDIN 164 17/07/2019

  ORDIN nr. 164 din 17 iulie 2019pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 606 din 23 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2019