Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "605"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/08/23"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/08/23"1. ORDIN 2691 27/07/2012

 ORDIN nr. 2.691 din 27 iulie 2012
pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012

Data intrarii in vigoare: 23 august 20122. ORDIN 5052 08/08/2012

 ORDIN nr. 5.052 din 8 august 2012
pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012

Data intrarii in vigoare: 23 august 2012

ACT ABROGAT3. NORMA 08/08/2012

 NORME METODOLOGICE din 8 august 2012
privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012

Data intrarii in vigoare: 23 august 2012

ACT ABROGAT4. ORDIN 1254 27/07/2012

 ORDIN nr. 1.254 din 27 iulie 2012
pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012

Data intrarii in vigoare: 23 august 20125. HOTARARE 27/03/2012

 HOTĂRÂRE din 27 martie 2012
în Cauza S.C. Aectra Agrochemicals - S.A. şi Munteanu împotriva României

EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012

Data intrarii in vigoare: 23 august 2012