Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "59"

Data publicării de la (an/luna/zi): "1996/03/22"

Data publicării până la (an/luna/zi): "1996/03/22"1. CIRCULARA 39 23/10/1995

 CIRCULARĂ nr. 39 din 23 octombrie 1995
conţinând precizări în aplicarea prevederilor pct. 3 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 35/1995 privind asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru limitarea riscurilor de credit şi menţinerea în permanenţă a nivelului minim de solvabilitate

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 22 martie 1996

Data intrarii in vigoare: 22 martie 1996

ACT ABROGAT2. HG 173 20/03/1996

 HOTĂRÎRE nr. 173 din 20 martie 1996
cu privire la importul de păcura efectuat de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" pentru anul 1996

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 22 martie 1996

Data intrarii in vigoare: 22 martie 19963. HG 175 20/03/1996

 HOTĂRÎRE nr. 175 din 20 martie 1996
privind continuarea participării României, prin Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, la Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (F.I.D.A.)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 22 martie 1996

Data intrarii in vigoare: 22 martie 19964. HG 177 20/03/1996

 HOTĂRÎRE nr. 177 din 20 martie 1996
privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional "Amenajarea hidroenergetica Răstoliţa"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 22 martie 1996

Data intrarii in vigoare: 22 martie 19965. HG 178 20/03/1996

 HOTĂRÎRE nr. 178 din 20 martie 1996
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Şcoala cu 16 sali de clasa şi sala de gimnastica în oraşul Ianca, judeţul Brăila"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 22 martie 1996

Data intrarii in vigoare: 22 martie 19966. ORDIN 18 29/02/1996

 ORDIN nr. 18 din 29 februarie 1996
pentru modificarea şi completarea ordinelor ministrului comerţului nr. 68/1995 privind regimul de export al mărfurilor în anul 1996 şi nr. 6/1996 privind regimul licenţelor de export şi de import

EMITENT: MINISTERUL COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 22 martie 1996

Data intrarii in vigoare: 22 martie 19967. LEGE 9 21/03/1996

 LEGE nr. 9 din 21 martie 1996
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1996 privind calificarea noţiunii de producţie proprie în aplicarea regimului vamal aferent investiţiilor străine

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 22 martie 1996

Data intrarii in vigoare: 22 martie 19968. HG 162 13/03/1996

 HOTĂRÎRE nr. 162 din 13 martie 1996
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Mărirea fiabilităţii în exploatare prin retehnologizarea centralei termice, a secţiilor de evaporare, desecare şi uscare de la Salina Cacica, judeţul Suceava"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 22 martie 1996

Data intrarii in vigoare: 22 martie 19969. HG 163 13/03/1996

 HOTĂRÂRE nr. 163 din 13 martie 1996
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Asigurarea capacităţii de producţie de 205.000 tone/an sare în soluţie în sistem recircuitat pentru Societatea Comercială <> - S.A. Borzeşti, în câmpul de sonde Gura Slănic - Târgu Ocna, judeţul Bacău"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 22 martie 1996

Data intrarii in vigoare: 22 martie 199610. HG 166 14/03/1996

 HOTĂRÎRE nr. 166 din 14 martie 1996
privind categoriile de cheltuieli şi obiectivele pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi pentru protejarea zonelor calamitate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 22 martie 1996

Data intrarii in vigoare: 22 martie 1996