Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "583"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/08/16"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/08/16"1. DECIZIE 630 14/06/2012

 DECIZIE nr. 630 din 14 iunie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în ansamblul său şi, în mod special, ale art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 şi art. 34 din aceasta

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012

Data intrarii in vigoare: 16 august 20122. ORDIN 170 06/08/2012

 ORDIN nr. 170 din 6 august 2012
privind modificarea anexelor nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012

Data intrarii in vigoare: 01 octombrie 20123. HG 804 31/07/2012

 HOTĂRÂRE nr. 804 din 31 iulie 2012
privind transmiterea parţială a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Maior Constantin Ene" al Judeţului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012

Data intrarii in vigoare: 16 august 20124. ORDIN 2534 20/07/2012

 ORDIN nr. 2.534/C din 20 iulie 2012
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 954/B/C/2000

EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012

Data intrarii in vigoare: 16 august 20125. HG 839 07/08/2012

 HOTĂRÂRE nr. 839 din 7 august 2012
privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Primăria Municipiului Bucureşti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012

Data intrarii in vigoare: 16 august 20126. ORDIN 165 03/08/2012

 ORDIN nr. 165 din 3 august 2012
privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012

Data intrarii in vigoare: 15 septembrie 2012

ACT ABROGAT7. ORDIN 4970 02/08/2012

 ORDIN nr. 4.970 din 2 august 2012
privind alocarea granturilor doctorale în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012

Data intrarii in vigoare: 16 august 20128. HG 835 07/08/2012

 HOTĂRÂRE nr. 835 din 7 august 2012
privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic al unui sector de drum din judeţul Iaşi, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 28A

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012

Data intrarii in vigoare: 16 august 2012