Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "576"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2003/08/12"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2003/08/12"1. ORDIN 751 07/08/2003

 ORDIN nr. 751 din 7 august 2003
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş"

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 20032. ORDIN 753 08/08/2003

 ORDIN nr. 753 din 8 august 2003
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 20033. ORDIN 699 04/08/2003

 ORDIN nr. 699 din 4 august 2003
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 20034. ORDIN 24555 06/08/2003

 ORDIN nr. 24.555 din 6 august 2003
privind cursul oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989

EMITENT: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 20035. ORDIN 140 05/08/2003

 ORDIN nr. 140 din 5 august 2003
privind aprobarea licenţei de concesiune pentru explorarea tufurilor din perimetrul Buda, încheiată între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Moldocim" - S.A. Bicaz

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 20036. DECIZIE 370 08/08/2003

 DECIZIE nr. 370 din 8 august 2003
privind acordarea autorizaţiei de înfiinţare pentru modificarea obiectivului energetic "Staţia electrică 220/110 kV Oradea Sud" Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 20037. ORDIN 4 05/08/2003

 ORDIN nr. 4 din 5 august 2003
privind cursul oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 20038. ORDIN 604 21/04/2003

 ORDIN nr. 604 din 21 aprilie 2003
pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri"

EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 20039. DECIZIE 371 08/08/2003

 DECIZIE nr. 371 din 8 august 2003
privind acordarea autorizaţiei de înfiinţare pentru modificarea obiectivului energetic "Staţia electrică 400/110 kV Constanţa Nord" Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 200310. ORDIN 603 21/04/2003

 ORDIN nr. 603 din 21 aprilie 2003
pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice"

EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 2003