Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "573"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/08/13"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/08/13"1. DECRET 555 13/08/2012

 DECRET nr. 555 din 13 august 2012
pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 august 2012

Data intrarii in vigoare: 13 august 20122. DECRET 556 13/08/2012

 DECRET nr. 556 din 13 august 2012
pentru numirea unui consilier prezidenţial

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 august 2012

Data intrarii in vigoare: 13 august 20123. DECIZIE 725 05/07/2012

 DECIZIE nr. 725 din 5 iulie 2012
cu privire la excepţia de neconstituţionalitate, ridicată direct de Avocatul Poporului, referitoare la prevederile art. 90, art. 91 şi art. 96 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 august 2012

Data intrarii in vigoare: 13 august 20124. DECIZIE 721 05/07/2012

 DECIZIE nr. 721 din 5 iulie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 august 2012

Data intrarii in vigoare: 13 august 20125. DECRET 557 13/08/2012

 DECRET nr. 557 din 13 august 2012
pentru numirea unui consilier prezidenţial

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 august 2012

Data intrarii in vigoare: 13 august 20126. DECIZIE 713 05/07/2012

 DECIZIE nr. 713 din 5 iulie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 august 2012

Data intrarii in vigoare: 13 august 20127. ORDIN 1063 02/08/2012

 ORDIN nr. 1.063 din 2 august 2012
privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 august 2012

Data intrarii in vigoare: 13 august 20128. ORDIN 730 13/07/2012

 ORDIN nr. 730 din 13 iulie 2012
privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 august 2012

Data intrarii in vigoare: 13 august 20129. ORDIN 187 31/07/2012

 ORDIN nr. 187 din 31 iulie 2012
privind parcurgerea procedurilor de transparenţă decizională în Ministerul Administraţiei şi Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 august 2012

Data intrarii in vigoare: 27 septembrie 201210. ORDIN 929 18/06/2012

 ORDIN nr. 929 din 18 iunie 2012
privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 august 2012

Data intrarii in vigoare: 13 august 2012