Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "57"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/01/25"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/01/25"1. PROCEDURA 23/01/2013

 PROCEDURĂ din 23 ianuarie 2013
de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 20132. DECIZIE 980 22/11/2012

 DECIZIE nr. 980 din 22 noiembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile, cu referire la imobilele menţionate în anexa nr. 1, poziţiile nr. 92 şi 157

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 20133. DECIZIE 7 25/01/2013

 DECIZIE nr. 7 din 25 ianuarie 2013
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 20134. ORDIN 1 23/01/2013

 ORDIN nr. 1 din 23 ianuarie 2013
privind modificarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică, produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 20135. OG 9 23/01/2013

 ORDONANŢĂ nr. 9 din 23 ianuarie 2013
privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 28 ianuarie 20136. ORDIN 4 19/01/2013

 ORDIN nr. 4 din 19 ianuarie 2013
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 20137. HOTARARE 1 19/12/2012

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 19 decembrie 2012
pentru modificarea şi completarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009

EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 20138. DECRET 28 24/01/2013

 DECRET nr. 28 din 24 ianuarie 2013
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 20139. DECIZIE 973 22/11/2012

 DECIZIE nr. 973 din 22 noiembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (4)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 201310. ORDIN 3084 23/01/2013

 ORDIN nr. 3.084 din 23 ianuarie 2013
privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 25 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 2013