Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "557"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/08/07"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/08/07"1. DECIZIE 438 07/08/2012

 DECIZIE nr. 438 din 7 august 2012
pentru desemnarea domnului Damian Drăghici, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator al Compartimentului Central de Monitorizare şi Evaluare

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 august 2012

Data intrarii in vigoare: 07 august 20122. ORDIN 193 02/08/2012

 ORDIN nr. 193 din 2 august 2012
privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 august 2012

Data intrarii in vigoare: 07 august 2012

ACT ABROGAT3. ORDIN 1022 24/07/2012

 ORDIN nr. 1.022 din 24 iulie 2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 august 2012

Data intrarii in vigoare: 07 august 20124. NORMA 24/07/2012

 NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2012
de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 august 2012

Data intrarii in vigoare: 07 august 20125. ORDIN 851 26/07/2012

 ORDIN nr. 851 din 26 iulie 2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 august 2012

Data intrarii in vigoare: 07 august 20126. NORMA 26/07/2012

 NORME METODOLOGICE din 26 iulie 2012
de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 august 2012

Data intrarii in vigoare: 07 august 20127. DECIZIE 435 07/08/2012

 DECIZIE nr. 435 din 7 august 2012
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Anisie Monica Cristina

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 august 2012

Data intrarii in vigoare: 07 august 20128. DECIZIE 436 07/08/2012

 DECIZIE nr. 436 din 7 august 2012
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Rânea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 august 2012

Data intrarii in vigoare: 07 august 20129. DECIZIE 437 07/08/2012

 DECIZIE nr. 437 din 7 august 2012
pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 august 2012

Data intrarii in vigoare: 07 august 201210. DECRET 549 07/08/2012

 DECRET nr. 549 din 7 august 2012
pentru numirea unui consilier prezidenţial

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 august 2012

Data intrarii in vigoare: 07 august 2012