Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "519"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/08/19"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/08/19"1. ORDIN 2282 05/07/2013

 ORDIN nr. 2.282 din 5 iulie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 917/3.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecţia mediului", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 19 august 2013

Data intrarii in vigoare: 19 august 20132. ORDIN 2283 05/07/2013

 ORDIN nr. 2.283 din 5 iulie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Accesibilitate", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea reţelelor şi serviciilor de informare şi comunicaţii în zona transfrontalieră", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 19 august 2013

Data intrarii in vigoare: 19 august 20133. ORDIN 2284 05/07/2013

 ORDIN nr. 2.284 din 5 iulie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Accesibilitate", domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 19 august 2013

Data intrarii in vigoare: 19 august 20134. ORDIN 2286 05/07/2013

 ORDIN nr. 2.286 din 5 iulie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunoştinţelor", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 19 august 2013

Data intrarii in vigoare: 19 august 20135. ORDIN 2287 05/07/2013

 ORDIN nr. 2.287 din 5 iulie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 19 august 2013

Data intrarii in vigoare: 19 august 20136. ORDIN 3847 05/06/2013

 ORDIN nr. 3.847 din 5 iunie 2013
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 19 august 2013

Data intrarii in vigoare: 19 august 20137. ORDIN 2285 05/07/2013

 ORDIN nr. 2.285 din 5 iulie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Cooperarea people to people" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 19 august 2013

Data intrarii in vigoare: 19 august 20138. ORDIN 1264 06/08/2013

 ORDIN nr. 1.264 din 6 august 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 19 august 2013

Data intrarii in vigoare: 19 august 20139. ORDIN 651 22/07/2013

 ORDIN nr. 651 din 22 iulie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 19 august 2013

Data intrarii in vigoare: 19 august 201310. DECIZIE 347 19/08/2013

 DECIZIE nr. 347 din 19 august 2013
privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Platon Gavril Călin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 19 august 2013

Data intrarii in vigoare: 19 august 2013