Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "508"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/08/12"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/08/12"1. ORDIN 1242 02/08/2013

 ORDIN nr. 1.242 din 2 august 2013
privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 12 august 2013

Data intrarii in vigoare: 12 august 20132. ORDIN 2281 05/07/2013

 ORDIN nr. 2.281 din 5 iulie 2013
privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 12 august 2013

Data intrarii in vigoare: 12 august 20133. ORDIN 654 22/07/2013

 ORDIN nr. 654 din 22 iulie 2013
privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 12 august 2013

Data intrarii in vigoare: 12 august 20134. ORDIN 1263 06/08/2013

 ORDIN nr. 1.263 din 6 august 2013
privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică şi socială", domeniul major de intervenţie "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale" pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 12 august 2013

Data intrarii in vigoare: 12 august 20135. ORDIN 55 19/07/2013

 ORDIN nr. 55 din 19 iulie 2013
privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 12 august 2013

Data intrarii in vigoare: 12 august 20136. ORDIN 785 09/08/2013

 ORDIN nr. 785 din 9 august 2013
pentru aprobarea normelor-cadru tehnice şi financiare, precum şi a documentaţiei aferente prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 12 august 2013

Data intrarii in vigoare: 12 august 20137. HG 587 30/07/2013

 HOTĂRÂRE nr. 587 din 30 iulie 2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 12 august 2013

Data intrarii in vigoare: 12 august 20138. NORMA 09/08/2013

 NORME-CADRU TEHNICE ŞI FINANCIARE din 9 august 2013
precum şi documentaţia aferentă prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 12 august 2013

Data intrarii in vigoare: 12 august 2013