Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "498"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/05/19"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/05/19"1. HOTARARE 639 11/05/2022

HOTĂRÂRE nr. 639 din 11 mai 2022privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legii

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 498 din 19 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 19 mai 2022  2. HOTARARE 640 11/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 640 din 11 mai 2022privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Mureş din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi declararea lui ca bun de interes public naţional

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 498 din 19 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 19 mai 2022  3. HOTARARE 659 18/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 659 din 18 mai 2022privind aprobarea acceptării pentru statul român, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a unei donaţii de măşti faciale de uz medical, făcută de Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., şi darea în administrare a măştilor faciale de uz medical Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 498 din 19 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 19 mai 2022  4. ORDIN 56 16/05/2022

  ORDIN nr. 56 din 16 mai 2022pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 498 din 19 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 19 mai 2022  5. ORDIN 116 17/05/2022

  ORDIN nr. 116 din 17 mai 2022pentru modificarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 147/2020

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 498 din 19 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 19 mai 2022