Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "495"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/08/06"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/08/06"1. CIRCULARA 22 05/08/2013

 CIRCULARĂ nr. 22 din 5 august 2013
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013

Data intrarii in vigoare: 06 august 20132. ORDIN 648 22/07/2013

 ORDIN nr. 648 din 22 iulie 2013
privind completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013

Data intrarii in vigoare: 06 august 20133. HG 558 30/07/2013

 HOTĂRÂRE nr. 558 din 30 iulie 2013
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013

Data intrarii in vigoare: 06 august 20134. ORDIN 970 12/07/2013

 ORDIN nr. 970 din 12 iulie 2013
privind completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013

Data intrarii in vigoare: 06 august 20135. ORDIN 1081 01/08/2013

 ORDIN nr. 1.081 din 1 august 2013
pentru abrogarea unor ordine privind modelul şi conţinutul unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013

Data intrarii in vigoare: 06 august 20136. HG 531 30/07/2013

 HOTĂRÂRE nr. 531 din 30 iulie 2013
privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013

Data intrarii in vigoare: 06 august 20137. DECIZIE 313 18/06/2013

 DECIZIE nr. 313 din 18 iunie 2013
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Legii nr. 109/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013

Data intrarii in vigoare: 06 august 20138. HG 533 30/07/2013

 HOTĂRÂRE nr. 533 din 30 iulie 2013
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013

Data intrarii in vigoare: 06 august 20139. ORDIN 123 05/08/2013

 ORDIN nr. 123 din 5 august 2013
privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013

Data intrarii in vigoare: 08 august 201310. HG 536 30/07/2013

 HOTĂRÂRE nr. 536 din 30 iulie 2013
privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea U.M. 0586 Miercurea-Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013

Data intrarii in vigoare: 06 august 2013