Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "492"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2018/06/14"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2018/06/14"1. HOTARARE 37 06/06/2018

HOTĂRÂRE nr. 37 din 6 iunie 2018privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 492 din 14 iunie 2018

  Data intrarii in vigoare: 14 iunie 2018  2. HOTARARE 38 13/06/2018

  HOTĂRÂRE nr. 38 din 13 iunie 2018privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

  EMITENT
 • Camera Deputaţilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 492 din 14 iunie 2018

  Data intrarii in vigoare: 14 iunie 2018  3. ORD DE URGENTA 47 08/06/2018

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 8 iunie 2018privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 492 din 14 iunie 2018

  Data intrarii in vigoare: 14 iunie 2018  4. ORD DE URGENTA 49 13/06/2018

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 13 iunie 2018privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 492 din 14 iunie 2018

  Data intrarii in vigoare: 14 iunie 2018  5. HOTARARE 415 08/06/2018

  HOTĂRÂRE nr. 415 din 8 iunie 2018privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 492 din 14 iunie 2018

  Data intrarii in vigoare: 14 iunie 2018  6. HOTARARE 422 13/06/2018

  HOTĂRÂRE nr. 422 din 13 iunie 2018pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 492 din 14 iunie 2018

  Data intrarii in vigoare: 14 iunie 2018  7. ORDIN 525 08/06/2018

  ORDIN nr. 525 din 8 iunie 2018privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv "Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 492 din 14 iunie 2018

  Data intrarii in vigoare: 14 iunie 2018  8. ORDIN 2330 14/06/2018

  ORDIN nr. 2.330 din 14 iunie 2018privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, aferent lunii iunie 2018

  EMITENT
 • Ministerul Finanţelor Publice
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 492 din 14 iunie 2018

  Data intrarii in vigoare: 14 iunie 2018