Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "478"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/05/13"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/05/13"1. HOTARARE 617 04/05/2022

HOTĂRÂRE nr. 617 din 4 mai 2022privind acordarea cetăţeniei române doamnei M. A.

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 mai 2022  2. ORDIN 323 03/05/2022

  ORDIN nr. 323 din 3 mai 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 mai 2022  3. DECIZIE 82 03/03/2022

  DECIZIA nr. 82 din 3 martie 2022referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (6) şi ale capitolului II "Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor" din anexa nr. V "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 mai 2022  4. HOTARARE 619 04/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 619 din 4 mai 2022privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 11.039 mp, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al statului, precum şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - sector Centură Sud km 52+700 - km 100+900"

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 mai 2022  5. ORDIN 2681 01/03/2022

  ORDIN nr. 2.681 din 1 martie 2022privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Casă, situat la adresa poştală str. Buna Vestire 7, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, având codul LMI IS-II-m-B-03762

  EMITENT
 • Ministerul Culturii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 mai 2022  6. CUANTUM TOTAL 13/05/2022

  CUANTUM TOTAL din 13 mai 2022publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

  EMITENT
 • Partide Politice
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 mai 2022  7. ORDIN 674 29/04/2022

  ORDIN nr. 674 din 29 aprilie 2022pentru aprobarea componenţei şi a procedurii de lucru a Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 mai 2022  8. PROCEDURA 29/04/2022

  PROCEDURĂ DE LUCRU din 29 aprilie 2022a Comisiei tehnice comune

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 mai 2022  9. ORDIN 4008 15/03/2022

  ORDIN nr. 4.008/I.G. din 15 martie 2022pentru aprobarea componenţei şi a procedurii de lucru a Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu

  EMITENT
 • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 mai 2022  10. PROCEDURA 15/03/2022

  PROCEDURĂ DE LUCRU din 15 martie 2022a Comisiei tehnice comune

  EMITENT
 • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 mai 2022