Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "474"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/07/09"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/07/09"1. ORDIN 963 25/06/2010

 ORDIN nr. 963 din 25 iunie 2010
privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate şi să aplice sancţiuni pentru contravenţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, precum şi pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a modelului înştiinţării de plată

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 9 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 2010

ACT ABROGAT2. HOTARARE 3 04/06/2010

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 iunie 2010
privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România

EMITENT: COLEGIUL NAŢIONAL AL ASISTENŢILOR SOCIALI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 9 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 20103. DECRET 779 06/07/2010

 DECRET nr. 779 din 6 iulie 2010
pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 9 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 20104. LEGE 139 07/07/2010

 LEGE nr. 139 din 7 iulie 2010
privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 9 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 12 iulie 20105. ORDIN 16 21/06/2010

 ORDIN nr. 16 din 21 iunie 2010
privind desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică pentru perioada iulie 2010-30 iunie 2011

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 9 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 20106. ORDIN 70 02/07/2010

 ORDIN nr. M.70 din 2 iulie 2010
pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare a competenţei îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea ministrului apărării naţionale

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 9 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 20107. ORDIN 444 01/07/2010

 ORDIN nr. 444 din 1 iulie 2010
privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 361/2010 privind transmiterea on-line la Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat a rapoartelor de monitorizare a ascensoarelor

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI - INSPECŢIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

Publicat în : MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 9 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 20108. ORDIN 4434 08/07/2010

 ORDIN nr. 4.434 din 8 iulie 2010
privind modificarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.886/2009

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 9 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 20109. ORDIN 4433 08/07/2010

 ORDIN nr. 4.433 din 8 iulie 2010
pentru modificarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.885/2009

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 9 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 2010