Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "466"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/07/10"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/07/10"1. ORDIN 4600 27/06/2012

 ORDIN nr. 4.600 din 27 iunie 2012
pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5336/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică", profilul "umanist", specializarea "ştiinţe sociale", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional "Lauder Reut" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 iulie 2012

Data intrarii in vigoare: 10 iulie 20122. DECIZIE 7 10/07/2012

 DECIZIE nr. 7 din 10 iulie 2012
privind exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Senatului în perioada în care acesta asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 iulie 2012

Data intrarii in vigoare: 10 iulie 20123. DECIZIE 406 03/05/2012

 DECIZIE nr. 406 din 3 mai 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 iulie 2012

Data intrarii in vigoare: 10 iulie 20124. DECIZIE 551 24/05/2012

 DECIZIE nr. 551 din 24 mai 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 lit. r) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 iulie 2012

Data intrarii in vigoare: 10 iulie 20125. DECIZIE 557 24/05/2012

 DECIZIE nr. 557 din 24 mai 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării şi ale art. 171 alin. (1) şi (3) şi art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 iulie 2012

Data intrarii in vigoare: 10 iulie 20126. HG 623 20/06/2012

 HOTĂRÂRE nr. 623 din 20 iunie 2012
pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 iulie 2012

Data intrarii in vigoare: 10 iulie 2012