Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "463"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/05/09"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/05/09"1. LEGE 129 05/05/2022

LEGE nr. 129 din 5 mai 2022pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

EMITENT
 • Parlamentul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 463 din 09 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 12 mai 2022  2. ACORD 11/02/2022

  ACORD din 11 februarie 2022între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova

  EMITENT
 • Act Internaţional
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 463 din 09 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 mai 2022  3. DECRET 779 05/05/2022

  DECRET nr. 779 din 5 mai 2022privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

  EMITENT
 • Preşedintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 463 din 09 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 mai 2022  4. HOTARARE 614 04/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 614 din 4 mai 2022privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea unor instituţii din subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei, cuprinse în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 463 din 09 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 mai 2022  5. ORDIN 470 05/05/2022

  ORDIN nr. 470 din 5 mai 2022privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 463 din 09 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 mai 2022  6. ORDIN 69 03/05/2022

  ORDIN nr. 69 din 3 mai 2022privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare

  EMITENT
 • Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 463 din 09 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 mai 2022  7. HOTARARE 600 04/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 600 din 4 mai 2022privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 463 din 09 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 mai 2022