Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "450"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2022/05/05"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2022/05/05"1. ORD DE URGENTA 59 04/05/2022

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 mai 2022pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 450 din 05 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 05 mai 2022  2. HOTARARE 583 28/04/2022

  HOTĂRÂRE nr. 583 din 28 aprilie 2022privind transmiterea unei părţi din imobilul 706, aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi înscrierea părţii de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificarea valorii de inventar a imobilului 706, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 450 din 05 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 05 mai 2022  3. HOTARARE 609 04/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 609 din 4 mai 2022privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării în România a Conferinţei internaţionale cu tema "Războaiele de independenţă, diplomaţie şi societate. Noi perspective şi abordări ale Problemei Orientale 1875-1878", în perioada 8-11 mai 2022, Bucureşti

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 450 din 05 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 05 mai 2022  4. HOTARARE 610 04/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 610 din 4 mai 2022privind recunoaşterea Asociaţiei Tehnopol Galaţi ca fiind de utilitate publică

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 450 din 05 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 05 mai 2022  5. ORDIN 55 03/05/2022

  ORDIN nr. 55 din 3 mai 2022privind modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 450 din 05 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 05 mai 2022  6. DECIZIE 175 24/03/2022

  DECIZIA nr. 175 din 24 martie 2022referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

  EMITENT
 • Curtea Constituţională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 450 din 05 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 05 mai 2022  7. STRATEGIE 28/04/2022

  STRATEGIA din 28 aprilie 2022Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 450 din 05 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 05 mai 2022  8. HOTARARE 560 28/04/2022

  HOTĂRÂRE nr. 560 din 28 aprilie 2022pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 450 din 05 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 05 mai 2022