Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "440"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/07/18"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/07/18"1. DECIZIE 266 18/07/2013

 DECIZIE nr. 266 din 18 iulie 2013
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Energie de către domnul Mircea Popa

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 18 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 iulie 2013

ACT ABROGAT2. ORDIN 108 12/07/2013

 ORDIN nr. 108 din 12 iulie 2013
pentru completarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 18 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 iulie 20133. ORDIN 2239 12/07/2013

 ORDIN nr. 2.239/C din 12 iulie 2013
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011

EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 18 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 iulie 2013

ACT ABROGAT4. HG 484 17/07/2013

 HOTĂRÂRE nr. 484 din 17 iulie 2013
privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, şi aprobarea unor limite de cheltuieli pentru finanţarea primei faze a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 18 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 iulie 20135. DECIZIE 262 18/07/2013

 DECIZIE nr. 262 din 18 iulie 2013
privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al domnului George Pufan, secretar general al Curţii de Conturi

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 18 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 iulie 20136. DECIZIE 263 18/07/2013

 DECIZIE nr. 263 din 18 iulie 2013
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin Căpraru a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 18 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 iulie 20137. DECIZIE 264 18/07/2013

 DECIZIE nr. 264 din 18 iulie 2013
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Monica Dragomir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 18 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 iulie 20138. DECIZIE 265 18/07/2013

 DECIZIE nr. 265 din 18 iulie 2013
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ciornei-Donighian Constantin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 18 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 iulie 20139. ORDIN 4204 15/07/2013

 ORDIN nr. 4.204 din 15 iulie 2013
pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 18 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 iulie 2013