Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "424"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/07/12"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/07/12"1. HG 438 04/07/2013

 HOTĂRÂRE nr. 438 din 4 iulie 2013
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din judeţele Timiş, Constanţa, Mureş şi Bacău şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi - Programe de asistenţă socială, parte a Proiectului de incluziune socială

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 12 iulie 20132. HG 451 10/07/2013

 HOTĂRÂRE nr. 451 din 10 iulie 2013
privind aprobarea utilizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a sumei necesare pentru plata onorariilor Comisiei de adjudecare a disputelor pentru proiectul RO 2003/005-551.05.03.04.02.01 - "Reabilitarea sistemului cu alimentare cu apă în judeţul Prahova"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 12 iulie 20133. ORDIN 101 08/07/2013

 ORDIN nr. 101 din 8 iulie 2013
privind modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 12 iulie 20134. ORDIN 102 08/07/2013

 ORDIN nr. 102 din 8 iulie 2013
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 12 iulie 20135. HG 441 04/07/2013

 HOTĂRÂRE nr. 441 din 4 iulie 2013
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 12 iulie 20136. HG 453 10/07/2013

 HOTĂRÂRE nr. 453 din 10 iulie 2013
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 12 iulie 20137. ORDIN 3943 21/06/2013

 ORDIN nr. 3.943 din 21 iunie 2013
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.813/2013 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 12 iulie 20138. HG 447 04/07/2013

 HOTĂRÂRE nr. 447 din 4 iulie 2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 12 iulie 2013