Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "419"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2016/06/03"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2016/06/03"1. DECIZIE 361 26/05/2016

DECIZIE nr. 361 din 26 mai 2016
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016

Data intrarii in vigoare: 03 iunie 20162. DECIZIE 152 17/03/2016

DECIZIE nr. 152 din 17 martie 2016
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 21 septembrie 2015 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016

Data intrarii in vigoare: 03 iunie 20163. DECIZIE 216 12/04/2016

DECIZIE nr. 216 din 12 aprilie 2016
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016

Data intrarii in vigoare: 03 iunie 20164. LEGE 118 31/05/2016

LEGE nr. 118 din 31 mai 2016
pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016

Data intrarii in vigoare: 06 iunie 20165. DECRET 568 31/05/2016

DECRET nr. 568 din 31 mai 2016
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016

Data intrarii in vigoare: 03 iunie 20166. ORDIN 1945 08/12/2015

ORDIN nr. 1.945 din 8 decembrie 2015
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0137 Pădurea Radomir

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016

Data intrarii in vigoare: 03 iunie 20167. ORDIN 768 26/05/2016

ORDIN nr. 768 din 26 mai 2016
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER - S.R.L.

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016

Data intrarii in vigoare: 03 iunie 20168. ORDIN 958 23/05/2016

ORDIN nr. 958 din 23 mai 2016
pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 3 iunie 2016

Data intrarii in vigoare: 03 iunie 2016