Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "419"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/06/22"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/06/22"1. HG 618 20/06/2012

 HOTĂRÂRE nr. 618 din 20 iunie 2012
privind aprobarea obiectivelor etapei a XIII-a 2012 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 iunie 20122. ORDIN 945 01/03/2012

 ORDIN nr. 945 din 1 martie 2012
pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 iunie 20123. DECIZIE 326 29/03/2012

 DECIZIE nr. 326 din 29 martie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) teza a doua din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 iunie 20124. DECIZIE 338 10/04/2012

 DECIZIE nr. 338 din 10 aprilie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) pct. (iv) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 iunie 20125. DECIZIE 527 15/05/2012

 DECIZIE nr. 527 din 15 mai 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 lit. c) şi alin. 9 din Codul de procedură penală

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 iunie 20126. LEGE 85 20/06/2012

 LEGE nr. 85 din 20 iunie 2012
pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 20137. DECIZIE 199 25/03/2011

 DECIZIE nr. 199 din 25 martie 2011
de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro (2011/199/UE)

EMITENT: CONSILIUL EUROPEAN
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 20138. DECRET 424 19/06/2012

 DECRET nr. 424 din 19 iunie 2012
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 iunie 20129. DECIZIE 383 22/06/2012

 DECIZIE nr. 383 din 22 iunie 2012
pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 276/2012 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene

EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 iunie 201210. HG 580 06/06/2012

 HOTĂRÂRE nr. 580 din 6 iunie 2012
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 iunie 2012