Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "414"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2017/06/06"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2017/06/06"1. HOTARARE 365 25/05/2017

HOTĂRÂRE nr. 365 din 25 mai 2017privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 414 din 06 iunie 2017

  Data intrarii in vigoare: 06 iunie 2017  2. HOTARARE 373 25/05/2017

  HOTĂRÂRE nr. 373 din 25 mai 2017privind înscrierea unui imobil rezultat din investiţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 414 din 06 iunie 2017

  Data intrarii in vigoare: 06 iunie 2017  3. HOTARARE 384 31/05/2017

  HOTĂRÂRE nr. 384 din 31 mai 2017privind rechemarea unui consul general

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 414 din 06 iunie 2017

  Data intrarii in vigoare: 06 iunie 2017  4. HOTARARE 385 31/05/2017

  HOTĂRÂRE nr. 385 din 31 mai 2017privind numirea unui consul general

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 414 din 06 iunie 2017

  Data intrarii in vigoare: 06 iunie 2017  5. HOTARARE 386 31/05/2017

  HOTĂRÂRE nr. 386 din 31 mai 2017privind numirea unui consul general

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 414 din 06 iunie 2017

  Data intrarii in vigoare: 06 iunie 2017  6. ORDIN 24 25/05/2017

  ORDIN nr. 24 din 25 mai 2017privind conţinutul, întocmirea şi verificarea listelor originale cuprinzând adeziunile membrilor cetăţeni români ai unei asociaţii religioase ce solicită recunoaşterea calităţii de cult, precum şi procedura emiterii de către Secretariatul de Stat pentru Culte a avizului consultativ privitor la recunoaşterea calităţii de cult a unei asociaţii religioase

  EMITENT
 • Secretariatul de Stat pentru Culte
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 414 din 06 iunie 2017

  Data intrarii in vigoare: 06 iunie 2017  7. ORDIN 37 25/05/2017

  ORDIN nr. 37 din 25 mai 2017privind modificarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 414 din 06 iunie 2017

  Data intrarii in vigoare: 06 iunie 2017  8. ORDIN 38 25/05/2017

  ORDIN nr. 38 din 25 mai 2017privind modificarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 414 din 06 iunie 2017

  Data intrarii in vigoare: 06 iunie 2017  9. HOTARARE 374 25/05/2017

  HOTĂRÂRE nr. 374 din 25 mai 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 414 din 06 iunie 2017

  Data intrarii in vigoare: 06 iunie 2017