Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "414"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/07/09"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/07/09"1. ORDIN 605 03/07/2013

 ORDIN nr. 605 din 3 iulie 2013
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 340/2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi şi servicii în domeniul însămânţărilor artificiale la animale

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 20132. ORDIN 2019 30/05/2013

 ORDIN nr. 2.019 din 30 mai 2013
privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 20133. ORDIN 564 17/06/2013

 ORDIN nr. 564 din 17 iunie 2013
privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 20134. ORDIN 912 02/07/2013

 ORDIN nr. 912 din 2 iulie 2013
privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 20135. ORDIN 68 01/07/2013

 ORDIN nr. M.68 din 1 iulie 2013
privind aprobarea Criteriilor specifice de performanţă pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a activităţii comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 20136. ORDIN 2295 27/05/2013

 ORDIN nr. 2.295 din 27 mai 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.298/2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mureş, judeţul Mureş

EMITENT: MINISTERUL CULTURII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 2013