Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "410"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2012/06/20"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2012/06/20"1. CIRCULARA 19 12/06/2012

 CIRCULARĂ nr. 19 din 12 iunie 2012
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2012

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 iunie 20122. ORDIN 2266 06/06/2012

 ORDIN nr. 2.266 din 6 iunie 2012
privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri"

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 iunie 20123. DECIZIE 518 15/05/2012

 DECIZIE nr. 518 din 15 mai 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 iunie 20124. LEGE 83 14/06/2012

 LEGE nr. 83 din 14 iunie 2012
pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 iunie 20125. TRATAT 02/03/2012

 TRATAT din 2 martie 2012
privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 iunie 20126. DECRET 420 13/06/2012

 DECRET nr. 420 din 13 iunie 2012
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 iunie 20127. DECIZIE 453 08/05/2012

 DECIZIE nr. 453 din 8 mai 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 iunie 20128. DECIZIE 512 15/05/2012

 DECIZIE nr. 512 din 15 mai 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320^1 din Codul de procedură penală

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 iunie 20129. DECIZIE 516 15/05/2012

 DECIZIE nr. 516 din 15 mai 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 5 şi art. 215^1 alin. 2 din Codul penal

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 iunie 201210. ORDIN 335 06/06/2012

 ORDIN nr. 335 din 6 iunie 2012
privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri"

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 iunie 2012