Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "402"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/07/04"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/07/04"1. HG 417 26/06/2013

 HOTĂRÂRE nr. 417 din 26 iunie 2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 04 iulie 20132. ORDIN 574 20/06/2013

 ORDIN nr. 574 din 20 iunie 2013
privind completarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 04 iulie 20133. HG 390 19/06/2013

 HOTĂRÂRE nr. 390 din 19 iunie 2013
privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Sebeş şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 04 iulie 20134. ORDIN 917 03/07/2013

 ORDIN nr. 917 din 3 iulie 2013
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 04 iulie 20135. LEGE 216 02/07/2013

 LEGE nr. 216 din 2 iulie 2013
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 07 iulie 20136. DECRET 644 02/07/2013

 DECRET nr. 644 din 2 iulie 2013
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 04 iulie 20137. HG 404 19/06/2013

 HOTĂRÂRE nr. 404 din 19 iunie 2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", regie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 04 iulie 20138. ORDIN 918 03/07/2013

 ORDIN nr. 918 din 3 iulie 2013
privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 04 iulie 2013