Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "398"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2002/06/11"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2002/06/11"1. OUG 65 30/05/2002

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 30 mai 2002
pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2002

Data intrarii in vigoare: 11 iunie 20022. ORDIN 3469 08/04/2002

 ORDIN nr. 3.469 din 8 aprilie 2002
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar începând din anul şcolar 2002-2003, ca urmare a aplicării Planului-cadru de învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.342/2002

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2002

Data intrarii in vigoare: 11 iunie 2002

ACT ABROGAT3. ORDIN 3470 08/04/2002

 ORDIN nr. 3.470 din 8 aprilie 2002
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.026/2001

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2002

Data intrarii in vigoare: 11 iunie 2002

ACT ABROGAT4. ORDIN 3471 08/04/2002

 ORDIN nr. 3.471 din 8 aprilie 2002
pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Metodologia privind ocuparea posturilor/catedrelor din învăţământul preuniversitar de stat prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere a personalului didactic titular, precum şi prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.215/2002

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2002

Data intrarii in vigoare: 11 iunie 2002

ACT ABROGAT5. ORDIN 3228 25/02/2002

 ORDIN nr. 3.228 din 25 februarie 2002
privind echivalarea nivelurilor de calificare din învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi vocaţională - şi postliceal

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2002

Data intrarii in vigoare: 11 iunie 20026. ORDIN 138 12/03/2002

 ORDIN nr. 138 din 12 martie 2002
privind echivalarea nivelurilor de calificare din învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi vocaţională - şi postliceal

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2002

Data intrarii in vigoare: 11 iunie 20027. ORDIN 669 26/04/2002

 ORDIN nr. 669 din 26 aprilie 2002
pentru aprobarea tarifelor privind prestaţiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER

EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2002

Data intrarii in vigoare: 11 iunie 2002

ACT ABROGAT