Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "396"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/06/15"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/06/15"1. HG 528 02/06/2010

 HOTĂRÂRE nr. 528 din 2 iunie 2010
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul Serviciului de Protecţie şi Pază"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 15 iunie 20102. HG 536 07/06/2010

 HOTĂRÂRE nr. 536 din 7 iunie 2010
privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Ungară

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 15 iunie 20103. HG 517 02/06/2010

 HOTĂRÂRE nr. 517 din 2 iunie 2010
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 15 iunie 20104. HG 492 19/05/2010

 HOTĂRÂRE nr. 492 din 19 mai 2010
privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 ianuarie 2010, la 29 ianuarie 2010 şi la 5 februarie 2010, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 15 iunie 20105. AMENDAMENT 25/01/2010

 AMENDAMENT din 25 ianuarie 2010
convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 ianuarie 2010, la 29 ianuarie 2010 şi la 5 februarie 2010, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 15 iunie 20106. HG 444 28/04/2010

 HOTĂRÂRE nr. 444 din 28 aprilie 2010
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Zagreb la 29 aprilie 2009

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 15 iunie 20107. ACORD 29/04/2009

 ACORD din 29 aprilie 2009
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia cu privire la cooperarea economică şi tehnică

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 15 iunie 20108. ORDIN 131 07/06/2010

 ORDIN nr. 131 din 7 iunie 2010
pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 15 iunie 2010

ACT ABROGAT9. HG 527 02/06/2010

 HOTĂRÂRE nr. 527 din 2 iunie 2010
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 15 iunie 201010. ORDIN 4140 14/06/2010

 ORDIN nr. 4.140 din 14 iunie 2010
pentru modificarea Regulamentului privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.435/2006

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 15 iunie 2010