Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "388"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/06/28"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/06/28"1. DECRET 642 28/06/2013

 DECRET nr. 642 din 28 iunie 2013
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013

Data intrarii in vigoare: 28 iunie 20132. DECRET 625 26/06/2013

 DECRET nr. 625 din 26 iunie 2013
privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013

Data intrarii in vigoare: 28 iunie 20133. DECRET 626 26/06/2013

 DECRET nr. 626 din 26 iunie 2013
privind numirea unui judecător

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013

Data intrarii in vigoare: 28 iunie 20134. OUG 71 26/06/2013

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013

Data intrarii in vigoare: 28 iunie 20135. OUG 72 26/06/2013

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 iunie 2013
privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013

Data intrarii in vigoare: 28 iunie 20136. LEGE 214 28/06/2013

 LEGE nr. 214 din 28 iunie 2013
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013

Data intrarii in vigoare: 01 iulie 20137. ORDIN 3974 26/06/2013

 ORDIN nr. 3.974 din 26 iunie 2013
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.606/2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013

Data intrarii in vigoare: 28 iunie 20138. ORDIN 94 28/06/2013

 ORDIN nr. 94 din 28 iunie 2013
pentru abrogarea alin. (2) al art. 112^1 din Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013

Data intrarii in vigoare: 28 iunie 2013