Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "387"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2011/06/02"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2011/06/02"1. DECIZIE 455 12/04/2011

 DECIZIE nr. 455 din 12 aprilie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 2 iunie 2011

Data intrarii in vigoare: 02 iunie 20112. HOTARARE 35 30/05/2011

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 30 mai 2011
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 2 iunie 2011

Data intrarii in vigoare: 02 iunie 20113. DECIZIE 189 10/02/2011

 DECIZIE nr. 189 din 10 februarie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 2 iunie 2011

Data intrarii in vigoare: 02 iunie 20114. DECIZIE 277 24/02/2011

 DECIZIE nr. 277 din 24 februarie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 lit. a) teza a doua din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 2 iunie 2011

Data intrarii in vigoare: 02 iunie 20115. DECIZIE 471 12/04/2011

 DECIZIE nr. 471 din 12 aprilie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 şi art. 160 din Codul de procedură penală

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 2 iunie 2011

Data intrarii in vigoare: 02 iunie 20116. DECIZIE 280 24/02/2011

 DECIZIE nr. 280 din 24 februarie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 2 iunie 2011

Data intrarii in vigoare: 02 iunie 20117. DECIZIE 282 24/02/2011

 DECIZIE nr. 282 din 24 februarie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 2 iunie 2011

Data intrarii in vigoare: 02 iunie 20118. DECIZIE 472 12/04/2011

 DECIZIE nr. 472 din 12 aprilie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 din Codul de procedură penală

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 2 iunie 2011

Data intrarii in vigoare: 02 iunie 20119. DECIZIE 343 10/03/2011

 DECIZIE nr. 343 din 10 martie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) şi (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) şi (3) şi art. 259 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua şi art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 2 iunie 2011

Data intrarii in vigoare: 02 iunie 201110. DECIZIE 327 10/03/2011

 DECIZIE nr. 327 din 10 martie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 2 iunie 2011

Data intrarii in vigoare: 02 iunie 2011