Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "386"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/05/21"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/05/21"1. HG 507 14/05/2008

 HOTĂRÂRE nr. 507 din 14 mai 2008
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 decembrie 2007 şi la Paris la 11 decembrie 2007, dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 21 mai 20082. DECIZIE 384 12/05/2008

 DECIZIE nr. 384 din 12 mai 2008
privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale "ASIEUROPEAN BROKER DE ASIGURARE" - S.R.L.

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 21 mai 20083. DECIZIE 413 10/04/2008

 DECIZIE nr. 413 din 10 aprilie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 151 pct. 1 şi ale art. 155 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat şi ale art. 607 din Codul de procedură civilă

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 21 mai 20084. DECIZIE 503 06/05/2008

 DECIZIE nr. 503 din 6 mai 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (3) şi ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 21 mai 20085. ORDIN 46 08/05/2008

 ORDIN nr. 46 din 8 mai 2008
pentru modificarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi modificarea şi completarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 01 iulie 20086. ORDIN 267 04/03/2008

 ORDIN nr. 267 din 4 martie 2008
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 21 mai 20087. ORDIN 229 14/05/2008

 ORDIN nr. 229 din 14 mai 2008
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 21 mai 20088. ORDIN 1447 10/05/2008

 ORDIN nr. 1.447 din 10 mai 2008
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 21 mai 20089. AMENDAMENT 10/12/2007

 AMENDAMENT din 10 decembrie 2007
convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 386 din 21 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 21 mai 2008