Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "382"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/06/09"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/06/09"1. ORDIN 3848 17/05/2010

 ORDIN nr. 3.848 din 17 mai 2010
pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.743/2010 privind sesiunea specială de bacalaureat 2010 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 9 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iunie 20102. ORDIN 415 02/06/2010

 ORDIN nr. 415 din 2 iunie 2010
pentru aprobarea scutirii de la plata unor tarife a unor categorii de aeronave civile

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 9 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iunie 20103. ORDIN 416 02/06/2010

 ORDIN nr. 416 din 2 iunie 2010
pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, inclusiv zonele libere adiacente

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 9 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iunie 20104. ORDIN 590 27/05/2010

 ORDIN nr. 590 din 27 mai 2010
pentru aprobarea organigramei Oficiului Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 9 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iunie 20105. HG 480 12/05/2010

 HOTĂRÂRE nr. 480 din 12 mai 2010
privind aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 9 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iunie 20106. HG 506 26/05/2010

 HOTĂRÂRE nr. 506 din 26 mai 2010
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 9 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iunie 2010

ACT ABROGAT7. ORDIN 896 07/06/2010

 ORDIN nr. 896 din 7 iunie 2010
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 355/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 9 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iunie 20108. ORDIN 928 17/05/2010

 ORDIN nr. 928 din 17 mai 2010
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 9 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iunie 2010

ACT ABROGAT9. ORDIN 1771 03/06/2010

 ORDIN nr. 1.771 din 3 iunie 2010
pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 9 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iunie 2010