Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "379"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/06/08"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/06/08"1. DECIZIE 471 20/04/2010

 DECIZIE nr. 471 din 20 aprilie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 08 iunie 20102. DECIZIE 472 20/04/2010

 DECIZIE nr. 472 din 20 aprilie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 08 iunie 20103. DECIZIE 582 04/05/2010

 DECIZIE nr. 582 din 4 mai 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 08 iunie 20104. ORDIN 3331 25/02/2010

 ORDIN nr. 3.331 din 25 februarie 2010
privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 08 iunie 20105. ORDIN 1587 01/06/2010

 ORDIN nr. 1.587 din 1 iunie 2010
privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 261/2008

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 28 iunie 20106. ORDIN 61 27/05/2010

 ORDIN nr. M.61 din 27 mai 2010
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de domenii şi infrastructuri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.45/2008

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 08 iunie 20107. HG 490 19/05/2010

 HOTĂRÂRE nr. 490 din 19 mai 2010
pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 08 iunie 20108. HG 489 19/05/2010

 HOTĂRÂRE nr. 489 din 19 mai 2010
pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 08 iunie 20109. ANEXA 25/02/2010

 ANEXE*) din 25 februarie 2010
privind planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a IX-a din ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 bis din 8 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 08 iunie 2010