Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "376"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/05/16"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/05/16"1. DECIZIE 443 15/04/2008

 DECIZIE nr. 443 din 15 aprilie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. 1 şi art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 16 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20082. DECIZIE 446 15/04/2008

 DECIZIE nr. 446 din 15 aprilie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 16 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20083. DECIZIE 447 15/04/2008

 DECIZIE nr. 447 din 15 aprilie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 16 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20084. DECIZIE 448 15/04/2008

 DECIZIE nr. 448 din 15 aprilie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi ale art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 16 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20085. DECIZIE 458 22/04/2008

 DECIZIE nr. 458 din 22 aprilie 2008
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 16 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20086. ORDIN 277 13/05/2008

 ORDIN nr. 277 din 13 mai 2008
privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 16 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20087. ORDIN 152 31/03/2008

 ORDIN nr. 152 din 31 martie 2008
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 16 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 16 mai 20088. ORDIN 1025 31/03/2008

 ORDIN nr. 1.025 din 31 martie 2008
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 16 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2008