Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "371"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/05/15"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/05/15"



1. HOTARARE 4 24/04/2008

 HOTĂRÂRE nr. 4/III din 24 aprilie 2008
pentru modificarea Listei cuprinzând comunităţile rome eligibile pentru sprijin în cadrul Programului de intervenţii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, aprobată prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 2/VI/2007

EMITENT: FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 15 mai 2008



2. LEGE 101 09/05/2008

 LEGE nr. 101 din 9 mai 2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 18 mai 2008



3. DECRET 503 08/05/2008

 DECRET nr. 503 din 8 mai 2008
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 15 mai 2008



4. LEGE 102 09/05/2008

 LEGE nr. 102 din 9 mai 2008
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 18 mai 2008



5. DECRET 504 08/05/2008

 DECRET nr. 504 din 8 mai 2008
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 15 mai 2008



6. LEGE 103 09/05/2008

 LEGE nr. 103 din 9 mai 2008
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 18 mai 2008



7. DECRET 505 08/05/2008

 DECRET nr. 505 din 8 mai 2008
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 15 mai 2008



8. HOTARARE 117 12/04/2008

 HOTĂRÂRE nr. 117 din 12 aprilie 2008
privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 15 mai 2008



9. ORDIN 3815 25/04/2008

 ORDIN nr. 3.815 din 25 aprilie 2008
privind constituirea Comisiei consultative a manualelor şcolare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 15 mai 2008



10. ORDIN 3924 05/05/2008

 ORDIN nr. 3.924 din 5 mai 2008
privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Iaşi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 15 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 15 mai 2008