Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "369"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2010/06/04"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2010/06/04"1. ORDIN 3855 17/05/2010

 ORDIN nr. 3.855 din 17 mai 2010
privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2010-2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2010

ACT ABROGAT2. HOTARARE 9 28/05/2010

 HOTĂRÂRE nr. 9 din 28 mai 2010
pentru aprobarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 20103. DECIZIE 322 23/03/2010

 DECIZIE nr. 322 din 23 martie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 şi 3, art. 496 şi art. 504 alin. 1 din Codul de procedură civilă

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 20104. DECIZIE 395 13/04/2010

 DECIZIE nr. 395 din 13 aprilie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 20105. DECIZIE 396 13/04/2010

 DECIZIE nr. 396 din 13 aprilie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 88 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 20106. HG 486 19/05/2010

 HOTĂRÂRE nr. 486 din 19 mai 2010
privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Sporirea capacităţii de circulaţie pe Centura Ploieşti Vest km 0+000 - km 12+850"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 20107. HG 499 26/05/2010

 HOTĂRÂRE nr. 499 din 26 mai 2010
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 20108. HG 482 19/05/2010

 HOTĂRÂRE nr. 482 din 19 mai 2010
pentru transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 20109. HG 500 26/05/2010

 HOTĂRÂRE nr. 500 din 26 mai 2010
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56-DN 55-DN6"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 201010. HOTARARE 06/12/2007

 HOTĂRÂRE din 6 decembrie 2007
în Cauza Bragadireanu împotriva României

EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2010