Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "350"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2024/04/15"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2024/04/15"1. DECIZIE 66 28/02/2023

DECIZIA nr. 66 din 28 februarie 2023referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1^1)-(1^3), (3) şi (4), ale art. 5 alin. (3) şi (3^1), ale art. 7 alin. (4) şi (5^1) şi ale art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 350 din 15 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 aprilie 2024  2. ORDIN 65 10/04/2024

  ORDIN nr. M.65 din 10 aprilie 2024privind modificarea pct. 5.2 lit. g) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18/2011 pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naţionale a unui program pentru construirea de locuinţe

  EMITENT
 • Ministerul Apărării Naționale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 350 din 15 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 aprilie 2024  3. ORDIN 523 04/03/2024

  ORDIN nr. 523 din 4 martie 2024pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Composesoratului Grăniceresc Cugir, Unitatea de Producţie I Grăniceresc Cugir, judeţul Alba

  EMITENT
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 350 din 15 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 aprilie 2024  4. ORDIN 371 29/03/2024

  ORDIN nr. 371 din 29 martie 2024privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 350 din 15 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 aprilie 2024  5. ORDIN 1908 09/04/2024

  ORDIN nr. 1908 din 9 aprilie 2024privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 350 din 15 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 aprilie 2024